Кафедра загальної і теоретичної фізики була створена у 1932р. (в ті часи вона носила назву кафедри фізики і хімії). З 1994 р. і до тепер, вже під назвою загальної і теоретичної фізики, кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, Академік Академії наук Вищої школи України, професор Герасимов О.І.
На кафедрі проводяться всесвітньо визнані наукові дослідження за темою ”Фізика складних нелінійних нерівноважних систем”, які спрямовані на вивчення фізичних властивостей новітніх метастабільних матеріалів таких як гранульовані системи, колоїдні розчини, запорошена плазма, ядерна матерія, а також на моделювання фізичних процесів в навколишньому середовищі, та розробку теоретичних основ технологій захисту навколишнього середовища.
З 1995 року кафедра випускає спеціалістів, та магістрів за спеціальністю “Радіоекологія”.
Кафедра плідно співпрацює з провідними профільними науковими установами. Серед них – Український національний центр перепідготовки кадрів в області радіоекології (м. Київ), Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (м. Київ), Інститут магнетизму НАН України (м. Київ), Одеський державний політехнічний університет, Одеське обласне управління екологічної безпеки, Комітет з атомного нагляду при Кабінеті міністрів України, Південний науково-дослідний інститут морського флоту, Ільїчивський морський порт, Науково-виробничий центр «Енергоатом» та інші. Випускники кафедри плідно працюють за фахом в: Обласному управлінні екологічної безпеки, Комітеті з атомнадзору при Кабінеті міністрів України, Екологічній службі Одеського порту, Лабораторії радіологічного контролю обласної СЕС. Випускники кафедри, які проходять навчання в магістратурі і аспірантурі, приймають участь у викладацькій роботі, проводять наукові дослідження за тематикою кафедри.
Базами практик кафедри виступають: інститут УкрНЦЭМ (Український науковий центр екології морів), Український міжобласний спецкомбінат по схову  радіоактивних відходів — підприємство «РАДОН», Одеське відділення комітету з атомного нагляду при Кабінеті міністрів України, Південноукраїнська та Рівненська АЕС, Обласна санепідемстанція, Південне бюро вантажних перевезень Одеського порту, Інститут спеціальних засобів звязку, Науково-виробничий центр «Енергоатом».
Спільно з інститутами теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова і Магнетизму Національної Академії Наук України, у 2005р. за наказом Міністерства Освіти і Науки України на базі кафедри відкрито Навчально-науковий центр ”Фізика навколишнього середовища”, в завдання якого входять розбудова навчальної і наукової бази вивчення глобальних фізичних процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі. До задач Центру, окрім суто наукових входять також функції популяризації методів фізичної науки у застосуванні до вивчення та технологій захисту навколишнього середовища.
Міністерством Освіти і Наук України Одеський Державний Екологічний Університет оголошений провідним навчальним центром України по підготовці фахівців радіоекологів.
До складу кафедри входять навчальні лабораторії:

  • лабораторія загальної фізики;
  • лабораторія радіоекології.

Регулярно кафедра проводить студентські наукові конференції і олімпіади. Для викладачів та студентів  працює постійно діючий науковий семінар.

Головний корпус ОДЕКУ

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X